Privacy verklaring

Samenvatting van een heleboel lettertjes

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting GlobeTruckers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het kunnen maken van een indeling/planning voor de Truckrun

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting GlobeTruckers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doelstelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Globetruckers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de liefhebbers en voor degene die echt niets anders te lezen hebben is onze gehele Privacy Statement hier te downloaden.